Dr. Eşref Atabey

Dr. Eşref Atabey 1954 yılında Muğla-Dalaman Beskese köyünde çiftçi Fahri Atabey ve Emine Atabey’in oğlu olarak dünyaya geldi. 1967 yılında köyündeki ilkokulu bitirdi. 1967-1968 yılında Ortaca’ da ortaokulu okudu;1969-1973 yılları arasında (ortaokul 3.sınıf ve lise) Ankara Atatürk Lisesinde Parasız yatılı okudu. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1987 yılında TODAİ’ye devam etti ve Kamu Yönetimi uzmanı oldu. 2014 yılında İş Güvenliği ve Sağlığı uzmanı, 2015 yılında Asbest Söküm uzmanı oldu. 1979-1984 yılları arasında MTA Enstitüsü’nde,1985-2014 yılları arasında da MTA Genel Müdürlüğü’nde çalışmıştır. Jeoloji Bilim dalıyla ilgili Sedimantoloji, Stratigrafi-tektonik, Doğal afetler, Deprem, Tıbbi Jeoloji, Jeolojik miras, Çevre jeolojisi konularında çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri, bildiri, etüt raporları bulunmaktadır. Meslek alanıyla ilgili seminer, çalıştay, sempozyum ve kurultayların yürütme vebilim kurullarında görev almış, birçok projenin Proje Başkanı görevini yürütmüştür. Önemli projeler arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının 1050 km’lik bölümünün jeolojik etüdü, 1980 ile 2005 yılları arasında (25 yıl süreyle) Türkiye genelinde yürüttüğü birçok jeolojik araştırma projeleri ileyine Türkiye genelinde 2006-2010 yılları arasında (5 yıl süreyle) yürüttüğü Türkiye'nin Tıbbi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı projesidir. Tıbbi Jeoloji Bilim dalının ülkemizde tanınması, gelişmesine öncülük etmiş, farklı kurum ve kuruluşlarda, üniversitelerde seminerler ve konferanslar vermiş, panellere katılmış, jeolojik unsurlar ve halk sağlığı konusunda eğitim amaçlı çalışmalar yapmıştır. Bu konuda ilk defa 2005 yılında düzenlenen 1.Tıbbi JeolojiSempozyumu’nun Sekreterliği, 2008 yılında düzenlenen Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumu ile 2015 yılında düzenlenen 1.Uluslararası Katılımlı Mezotelyoma ve Tıbbi Jeoloji Sempozyumu’nun Yürütme Kurulu Başkanı görevini üstlenmiştir. Birçok bilimsel dergide ve araştırma kurullarında üyelik yapmıştır/yapmaktadır. En önemli katkısı Nevşehir yöresindeki akciğer ve karın zarı kanserinin endemik olduğu köylerle ilgili çalışmaları ve Tuzköy ve Karain Köylerinin yeni yerleşim yeri seçiminde olmuştur.
Dr. Eşref Atabey ‘’Tıbbi Jeoloji’’ alanında uzmandır. Bu alanla ilgili olarak; ‘’Tıbbi jeoloji’’; ‘’Türkiye’de asbest, eriyonit, kuvars ve diğer mineral tozları ve etkileri’’; ‘’İnsan kaynaklı(antropojenik) unsurlar ve çevresel etkileri’’, ‘’İnsanlarda kil ve toprak yeme alışkanlığı-jeofajia-patojenler ve pekmez toprağı’’, ‘’Türkiye’de doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi jeolojik yönden değerlendirmesi’’, ‘’Arsenik ve etkileri’’, ‘’İçme suyunda florür ve sağlığa etkileri’’, ‘’İyot elementi ve canlılar için önemi’’, ‘’Elementler ve sağlığa etkileri’’, ‘’Deprem’’, ‘’Suyun Hikayesi’’ kitabı, ‘’Eskişehir, Isparta, Kütahya, Muğla, Nevşehir ve Niğde illerine ait Tıbbi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı’’ adlı kitapları, “Mineral Dusts and Health” adlı İngilizce dilde yayımlanmış kitabı ile sempozyum ve çalıştaylarla ilgili editörlüğünü yaptığı kitapları bulunmaktadır.

Dr. Eşref Atabey, MTA Yayım ve Redaksiyon Kurulu Başkanı, bazı bilimsel dergilerde Yazı İnceleme Kurulu üyeliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik Kurul üyeliği, Sağlık Bakanlığı İçme ve Kullanma Suları Danışma Kurulu üyeliği, Ankara ili Kanser Kontrol Danışma Kurulu üyeliğinde bulunmuş, Jeoloji Mühendisleri Odası üyesi, Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO), Tema Vakfı, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı Tıbbi Jeoloji Alt Kurulu üyesi ile ATAÇEV (Atakent-Dalaman-Muğla) Kurucu üyesidir.

Dr. Eşref Atabey’in en önemli katkısı Nevşehir yöresindeki akciğer ve karın zarı kanserinin endemik olduğu Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır köyleriyle ilgili çalışmaları, yeni yerleşim yeri seçiminde olmuştur. Meslek hayatındaki çalışmaların çoğunu Nevşehir yöresi inceleme ve araştırmaları oluşturmaktadır. 2014 yılı Şubat ayında emekli olmuştur. 2006-2010 yıllarında Tıbbi Jeoloji Projesini gerçekleştirmiş olup, Türkiye’de mineral tozları ve etkileri, insan kaynaklı çevresel faktörler, insanlarda kil ve toprak yeme alışkanlığı, yeraltı suyunda arsenik ve flor, doğal radyasyon kaynakları, içme suyu kalitesi,elementler vd. tıbbi jeoloji konularında çalışmalarına devam etmektedir.

KİTAPLARI

%30
Orijinal fiyat: 250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 175.00 ₺.
%30
Orijinal fiyat: 120.00 ₺.Şu andaki fiyat: 84.00 ₺.
%30
Orijinal fiyat: 140.00 ₺.Şu andaki fiyat: 98.00 ₺.
%30
Orijinal fiyat: 130.00 ₺.Şu andaki fiyat: 91.00 ₺.
%30
Orijinal fiyat: 150.00 ₺.Şu andaki fiyat: 105.00 ₺.
%30
Orijinal fiyat: 130.00 ₺.Şu andaki fiyat: 91.00 ₺.
%30
Orijinal fiyat: 120.00 ₺.Şu andaki fiyat: 84.00 ₺.
%30
Orijinal fiyat: 130.00 ₺.Şu andaki fiyat: 91.00 ₺.