Sarmalkitabevi Çerez PolitikasıSarmalkitabevi Elektronik Ticaret ve Yayıncılık Anonim Şirketi (“SARMALKİTABEVİ”) kendisine ait olan “www.sarmalkitabevi.com” (“Sarmalkitabevi”) web sitesinin veya mobil uygulamasının üye ve /veya ziyaretçilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili yasal mevzuat kapsamında haklarını korumaktadır. Bu kapsamda Sarmalkitabevi üye ve /veya ziyaretçilerine gelişmiş ürün ve hizmet sunabilmek amacıyla Sarmalkitabevi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde (“Aydınlatma Bildirimi”) (http://Sarmalkitabevi.com/gizlilik-ilkesi ) belirtildiği kapsamda kişisel verilerini işlemekte ve bu çerçevede internet çerezleri kullanmaktadır.

  1. Kapsamİşbu Sarmalkitabevi Çerez Politikası (“Çerez Politikası”) Sarmalkitabevi’yı ziyaret eden üye ve ziyaretçilere Sarmalkitabevi’da kullanılan internet çerezleri, bunların kullanım amaç, koşulları ve yöntemleri hakkında bilgi vermektedir. Sarmalkitabevi Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’ni (https://sarmalkitabevi.com/gizlilik/) ve diğer üyelik koşullarını kabul etmek suretiyle Sarmalkitabevi’ya üye olan ziyaretçilerimiz Çerez Politikası’nın yanı sıra Sarmalkitabevi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla diğer yöntem, amaç ve usullerle gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine dair bilgi edinebilirler. Üyelik işlemlerinin tamamlanması halinde işbu Çerez Politikası, Sarmalkitabevi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi ile birlikte yürürlüğe girecektir.
  2. EhliyetTam ehliyetli olmayan kişiler işbu Çerez Politikası’nın tarafı olamazlar.

Çerezler vasıtasıyla hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?Sarmalkitabevi’ya gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde IP (İnternet Protokol) Adresi, konum bilgisi, Sarmalkitabevi’dan önce ve sonra ziyaret ettiğiniz web sayfaları, Sarmalkitabevi’da yer alan reklamlara yönelik tepkiniz (ilgili reklama yönelmek veya reddetmek gibi) ve ilgilendiğiniz ve tercih ettiğiniz ürünler hakkında kişisel verileriniz işlenebilmektedir.Yukarıda belirtildiği üzere, üyelik işlemlerini tamamlamanız halinde Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen kişisel verileriniz de bu Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen kapsam ve koşullarda işlenecektir.Çerezler hangi yöntem ve hukuki sebeplerle kullanılmaktadır?Kişisel verileriniz:Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;Doğru ve güncel tutularak;Belirli, açık ve meşru amaçlar için;İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte veİlgili mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.İşbu Çerez Politikasında belirtilen internet çerezleri vasıtasıyla üye ve/veya ziyaretçinin elektronik ortamda yukarıda belirtilen kişisel verileri işlenebilecektir. Bu anlamda, ilgili üye ve/veya ziyaretçinin kullanmakta olduğu cihaz / donanım / uygulamaların teknolojilerinden bağımsız olarak internet çerezleri uygulanabilecektir.Kullanılan Çerez: Ne işe yarar? Cihazınızda ne kadar süreyle tutulur? Çerez DetaylarıPERFORMANSAnaliz / İzleme Sarmalkitabevi ve diğer web sitelerinde nerelerde gezdiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz toplu veriler sağlar. Kalıcı, oturum ve üçüncü parti Google AnalyticsİŞLEVSELLİKSosyal Medya / paylaşım Yorumları, oyları, sayfaları, yer imlerini paylaşmanızı sağlar ve sosyal ağlar ile sosyal araçlara daha kolay erişim sunmaya yardımcı olur. Üçüncü Parti Add This, FacebookTwitter, YouTube, LinkedInHEDEFLEME / REKLAMSiteler arası izleme Ziyaretçiler hakkında, Sarmalkitabevi web sitesinden önce ve sonra ziyaret edilen siteler gibi isimsiz bilgiler sağlar.DİĞERDiğer Sarmalkitabevi web sitelerindeki çeşitli işlevleri destekler. Kalıcı, oturum ve üçüncü parti Google MapsÇerezler hangi amaçlarla kullanılmaktadır?Çerezler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilmektedir:Kimlik doğrulama: Sarmalkitabevi üyelik işlemlerini tamamlamanız halinde üyelik hesabınıza erişiminizde kimliğinizi doğrulamak;Hizmetlerinizi kişiselleştirme: Sarmalkitabevi tecrübenizi kişiselleştirmek ve size özel ürün ve hizmetleri dikkatinize getirmek;Reklamları kişiselleştirme: Sarmalkitabevi tecrübenizi kişiselleştirmenin bir boyutu olarak tercih edebileceğiniz konularda reklamlar sunmak;Sarmalkitabevi performans tespiti: Sarmalkitabevi’nın farklı donanım ve konumlardaki performansının ölçülmesi, hangi donanım ve konumlarda ne kadar ziyaretçi bulunduğunun araştırılması ve bu surette ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi.Sarmalkitabevi’yı ziyaretiniz sırasında internet çerezlerinin uygulanmasını tercih etmiyorsanız, Sarmalkitabevi’yı ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan anlık onay talebini reddedebilirsiniz veya ilgili cihazınızın internet ayarlarından çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak internet çerezlerini engellemeniz halinde Sarmalkitabevi’nın bazı özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi hatırlatırız.İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışında aktarıma konu olacak mı?Kişisel verileriniz sizlerin açık rızası olmadan yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz ne kadar süre işlenecek?SARMALKİTABEVİ ile aranızdaki ticari/sözleşmesel ilişki ve/veya ilişkiye uygulanabilecek kanuni zaman aşımları ve/veya ilgili yasal mevzuat kapsamında öngörülen veri işleme/muhafaza süreleri ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaçlar sona erene dek yasal ilke ve kurallara uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu süreler sonunda ve/veya sizin talebiniz üzerine yasal koşullara uygun olarak kişisel verilerinizi sileceğiz veya yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz.KVKK Kapsamında haklarınız neler?KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde:Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletebilirsiniz.Haklarım doğrultusunda SARMALKİTABEVİ’ne nasıl başvurabilirim?Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile SARMALKİTABEVİ’ne iletebilirsiniz:YÜRÜRLÜKİşbu Çerez Politikası www.Sarmalkitabevi.com’da yayınlanması itibariyle yürürlüğe girer. SARMALKİTABEVİ, üye ve/veya ziyaretçilerin Çerez Politikası’na ilişkin izin beyanlarını aldıktan sonra kişisel verilerini işlemeye başlamaktadır.GÜNCELLEMESarmalkitabevi uygulamasında yer alan işbu Çerez Politikası siz üyelerimiz ve/veya ziyaretçilerimizin yasal hakları saklı olmak üzere Sarmalkitabevi tarafından gerekmesi halinde her zaman güncellenebilir.İşbu Çerez Politikası her zaman güncel olarak Sarmalkitabevi web sitesinden veya uygulamasından veya Çerez Politikası linkinden ulaşılabilir olacaktır.